Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

siedlisko leśne jako wypadkowa położenia

(Ekologia lasu), Położenie warunkuje bezpośrednio klimat, a klimat warunkuje roślinność w danym miejscu. Z kolei zarówno klimat, jak i roślinność są ważnymi czynnikami glebotwórczymi. Z tego powodu strefowości klimatu towarzyszy strefowość gleb (pozioma i pionowa). Ponadto położenie może wpływać na kształtowanie gleb również bezpośrednio. Od nachylenia stoku (topograficzny element położenia) zależy między innymi miąższość (głębokość) gleb, ponieważ im bardziej stromy stok, tym mniej zwietrzeliny może się na nim zatrzymać. Jeśli więc położenie warunkuje w danym miejscu zarówno klimat, jak i glebę, zatem warunkuje siedlisko, które jest ich sumą.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Jerzy Modrzyński (z wykorzystaniem różnych źródeł)

Publikacje powiązane tematycznie

Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;
Puchalski T., Prusinkiewicz Z. (1990): Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego. PWRiL, Warszawa;
Szymański S. (2000): Ekologiczne podstawy hodowli lasu. PWN, Warszawa;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt