Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

siedlisko

(Ochrona przyrody), bliżej określona część środowiska przyrodniczego, czyli ogół czynników fizycznych i biotycznych umożliwiających rozwój i przeżywanie konkretnych organizmów, gatunków i biocenoz w danym miejscu. Każde siedlisko (ang. habitat) zapewnia istnienie wielu nisz ekologicznych, zatem może utrzymywać wiele gatunków, np. siedlisko muraw kserotermicznych, buczyny karpackiej czy torfowiska wysokiego. Cechuje je zmienność w czasie i przestrzeni o różnym stopniu przewidywalności. Niekiedy siedlisko traktowane jest wymiennie z terminami biotop i środowisko.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Głowaciński i Nowacki 2004

Powiązane hasła

biotop

Zdjęcia

siedlisko

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt