Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

siew dębu

Metoda sztucznego odnowienia dębu. Stosowana przy dużym urodzaju nasion, kiedy możliwości przechowywania ich nadmiaru są ograniczone. Tę metodę wykorzystuje się na siedliskach średnio żyznych, nie mających tendencji do zachwaszczenia. Warunkiem udatności siewu jest przygotowanie gleby – najczęściej w bruzdy, pasy lub talerze. Jedynie przy glebie z martwą lub lekko zazielenioną pokrywą można zrezygnować z przygotowania mechanicznego, na rzecz odgarnięcia motyką wierzchniej warstwy. W przypadku dębu można stosować siewy jesienne i wiosenne. Najczęściej wysiewa się żołędzie jesienią, unikając tym samym konieczności przechowywania nasion. Do wad jesiennego terminu należy zaliczyć możliwość wystąpienia szkód w zasiewach wyrządzonych przez dziki lub gryzonie oraz niebezpieczeństwo porażenia żołędzi grzybem mumifikacji Ciboria batschiana. W przypadku dębu najczęściej stosowany jest siew częściowy w rzędach lub grupowy. Siew rzędowy może być: ciągły, przerywany, kupkowy, pasowy lub drabinkowy, natomiast siew grupowy może być kopertowy na talerzach, rzutowy, rzędowy lub kupkowy na placówkach. Ze względu na późniejszą pielęgnację, najbardziej zalecany jest siew rzędowy. Przy tej metodzie zapotrzebowanie na żołędzie wynosi ok. 350 kg/ha dla dębu bezszypułkowego i 400 kg/ha dla dębu szypułkowego. Przy polecanym przez Zasady hodowli lasu siewie rzędowym  kupkowym (po 2 – 3 żołędzie co kilkadziesiąt centymetrów w rzędzie) zapotrzebowanie wyniesie 200 kg żołędzi na 1 ha. Najpowszechniej stosowany jest ręczny siew żołędzi pod motykę. Wykorzystuje się go na powierzchniach otwartych i pod okapem drzewostanu oraz w różnych sposobach przygotowania gleby (bruzdy, pasy, talerze, placówki), jak i na powierzchniach nie przygotowywanych. Motyką podważa się warstwę gleby odpowiadającą głębokości siewu i w tak wykonany otwór wrzuca się najczęściej 2-3 żołędzie. Po wyjęciu motyki ziemia powraca do poprzedniej pozycji i naturalnie przykrywa nasiona. Liczba wrzucanych żołędzi zależy od jakości nasion, a przy siewach jesiennych powinna być większa. Nasiona uszkodzone i wątpliwej jakości należy odrzucić przed siewem. W leśnictwie europejskim obecne są różnego rodzaju siewniki mechaniczne do siewu nasion gatunków ciężkonasiennych. Jednym z nich jest produkowany obecnie przez OTL Jarocin siewnik do siewu nasion drzew liściastych podczas przygotowania gleby, pomysłu nadleśniczego Sobańskiego. Jest przystosowany do zawieszania na urządzeniach produkowanych przez OTL Jarocin (pług LPz -OTL, pług aktywny 1-talerzowy, głębosz). 

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Gil W., Łukaszewicz J., Stocki J., Zachara T. 2007: Odnawianie lasu i zalesianie.  Oficyna Edytorska „Wydawnictwo Świat”,  Warszawa               Andrzejczyk T. 2009. Dąb szypułkowy i bezszypułkowy. Hodowla. PWRiL, Warszawa.

 

Autor: dr inż. Wojciech Gil

Autor: Administrator Encyklopedia Leśna

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2019-10-28 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt