Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

sieweczka rzeczna

(zoologia leśna,ptaki), (łac. Charadrius dubius, ang. Little Ringed Plover) ptak z rodziny Charadriidae (sieweczkowate), rzędu Charadriiformes (siewkowe). Długość ciała 15,5-18 cm, rozpiętość skrzydeł 32-35 cm, masa ciała 52-79 g. Wierzch ciała brunatny, spód biały. Na głowie czarna maska z białym czołem i brwią, a na szyi czarna obroża. Dziób czarny, nogi żółtawe. Szata spoczynkowa mniej skontrastowana. Nieznaczny dymorfizm płciowy (samiec w szacie godowej ma wyraźniejszy rysunek na głowie). W Polsce szeroko rozpowszechniony gatunek lęgowy. Zamieszkuje piaszczyste i żwirowe brzegi morskie i rzek, wyspy rzeczne, żwirownie, piaskownie. Gniazdo zakłada na ziemi. W okresie V-VII składa 4 jaja, które wysiaduje samica na zmianę z samcem przez 23-25 dni. Zagniazdownik, pisklęta wykluwają się pokryte puchem i są od razu gotowe do opuszczenia gniazda. Wyprowadza 1-2 lęgi w roku. Gatunek wędrowny, przeloty III-IV i VII-IX, zimuje w Afryce. Pożywienie: owady, pająki, inne drobne bezkręgowce. Liczebność w Polsce szacowana na 3000-4000 par. Gatunek objęty ochroną ścisłą.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Dariusz Graszka - Petrykowski

Publikacje powiązane tematycznie

Aulak W., Rowiński P. 2010. Tablice biologiczne kręgowców. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cramp S. (red.) 1977-1994. The Birds of the Western Palearctic. T. I-IX. Oxford University Press, Oxford
Sikora A. i in. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań
Svensson L. 2012. Ptaki. Przewodnik Collinsa. Multico, Warszawa
Tomiałojć L., Stawarczyk S. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt