Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

siniak

(zoologia leśna,ptaki), (łac. Columba oenas, ang. Stock Dove) ptak z rodziny Columbidae (gołębiowate), rzędu Columbiformes (gołębiowe). Długość ciała 28-32 cm, rozpiętość skrzydeł 60-66 cm, masa ciała 242-365 g. Ogólne ubarwienie szare w różnych odcieniach na poszczególnych partiach upierzenia, najjaśniejsze na pokrywach skrzydłowych i kuprze. Na wewnętrznej części skrzydeł dwa krótkie czarne paski. Przód szyi i piersi różowofioletowe, na boku szyi zielona, połyskująca plama. Brak dymorfizmu płciowego. W Polsce umiarkowanie rozpowszechniony, niezbyt liczny gatunek lęgowy. Zamieszkuje lasy ze starymi dziuplastymi drzewami, preferując buczyny i bory sosnowe. Gniazdo zakłada – co nietypowe jak na gołębia – w dziuplach (zwykle po dzięciole czarnym). Nie wykorzystuje skrzynek lęgowych. W okresie V-VIII składa 2 jaja, które wysiaduje samica na zmianę z samcem przez 16-18 dni. Wyprowadza 2-3 lęgi w roku. Gatunek wędrowny, przeloty III-IV i IX-X, zimuje w zachodniej i południowej Europie. Pożywienie: nasiona, liście, pączki, kwiaty. Liczebność w Polsce szacowana na 10-20 tysięcy par. Gatunek objęty ochroną ścisłą.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Dariusz Graszka - Petrykowski

Publikacje powiązane tematycznie

Aulak W., Rowiński P. 2010. Tablice biologiczne kręgowców. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cramp S. (red.) 1977-1994. The Birds of the Western Palearctic. T. I-IX. Oxford University Press, Oxford
Sikora A. i in. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań
Svensson L. 2012. Ptaki. Przewodnik Collinsa. Multico, Warszawa
Tomiałojć L., Stawarczyk S. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt