Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

skażenie gleb i środowiska

(Gleboznawstwo leśne), skażenie, nazywane też zanieczyszczeniem gleb, to wszelkie związki chemiczne, a także mikroorganizmy, które występują w glebach w zwiększonych ilościach lub dostały się do niej w wyniku zdarzeń i czynności nienaturalnych (np. składowanie odpadów, nawozów, surowców do produkcji chemicznej, itp.). Pochodzą m.in. ze stałych i ciekłych odpadów przemysłowych i komunalnych, gazów i pyłów emitowanych z zakładów przemysłowych, spalin samochodowych oraz z nawozów sztucznych, środków ochrony roślin. Skażenia wpływają negatywnie na stan chemiczny, fizyczny i biologiczny gleby, powodując obniżenie lub utratę urodzajności, zakłócają przebieg wegetacji roślin lub ją uniemożliwiają, niszczą walory ekologiczne i estetyczne szaty roślinnej, a także mogą powodować uszkodzenia budynków, konstrukcji inżynierskich, np. rurociągów. Skażenie gleb rozprzestrzenia się do wód, generując zanieczyszczenie całego środowiska.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Baran S., Turski R., 1995. Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie.

Publikacje powiązane tematycznie

Baran S., Turski R., 1995. Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie.
Strategia tematyczna w dziedzinie ochrony gleby. Komisja Wspólnot Europejskich. Bruksela, dnia 22.9.2006. Komunikat Komisji Do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów. [Sek(2006)620] [Sek(2006)1165].

Powiązane hasła

degradacja glebyochrona gleb

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt