Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

skład granulometryczny gleby

(Gleboznawstwo leśne), synonim dawniej używanego terminu "skład mechaniczny", czyli → uziarnienie gleby. Jest to podział wszystkich ziaren gleby na → frakcje granulometryczne (→ frakcja głazowa, → frakcja blokowa, → frakcja kamienista, → frakcja żwirowa, → frakcja piaskowa, → frakcja pyłowa, → frakcja iłowa) i ich procentowy udział w glebie określany jako → grupa granulometryczna (→ grupa granulometryczna piaski, → grupa granulometryczna pyły, → grupa granulometryczna iły, → grupa granulometryczna gliny). Obszerne dane składu granulometrycznego gleb występujących w lasach Polski przedstawia → Atlas gleb leśnych Polski.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Klasyfikacja Uziarnienia Gleb i Utworów Mineralnych PTG. 2009. Rocz. Glebozn. 60, 2: 5-16.

Publikacje powiązane tematycznie

Klasyfikacja Uziarnienia Gleb i Utworów Mineralnych PTG. 2009. Rocz. Glebozn. 60, 2: 5-16.
Klasyfikacja gleb leśnych Polski 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt