Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

składniki ekosystemu

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), ciała wszystkich żywych organizmów występujących na określonej jednostce powierzchni tworzą pewną ilość biomasy, nazywaną w ekologii stanem biomasy (ang. standing crop). Biomasę organizmów wyraża się zazwyczaj w jednostkach energii lub w tzw. suchej masie (np. tony×ha-1) na jednostkę powierzchni w przypadku środowiska lądowego, lub jednostkę objętości dla środowiska wodnego. Ogromną większość biomasy w ekosystemach lądowych stanowią rośliny. Produkcją pierwotną ekosystemu nazywamy szybkość, z jaką producenci wytwarzają biomasę w określonej jednostce powierzchni (przestrzeni). Całkowita ilość energii, jaka jest wiązana przez producentów w procesie fotosyntezy, nazywana jest produkcją pierwotną brutto (GPP - ang. gross primary productivity); część tej produkcji, zużywana jako respiracja (R), staje się niedostępna dla innych organizmów w ekosystemie. Różnicę między produkcją pierwotną brutto i respiracją nazywa się produkcją pierwotną netto (NPP - ang. net primary productivity), będącą tą częścią produkcji pierwotnej brutto, która może zostać skonsumowana przez organizmy heterotroficzne (bakterie, grzyby, zwierzęta). Produkcja biomasy heterotrofów nazywana jest produkcją wtórną (ang. secondary production).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Publikacje powiązane tematycznie

Falińska K. (2004): Ekologia roślin. PWN, Warszawa.
Faliński J.B. (2001): Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych. PWN. Warszawa.
Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt