Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

składniki podstawowe drewna

(nauka o surowcu drzewnym), w drewnie występuje około 50% węgla, 43% tlenu, 6,1% wodoru, 0,04-0,26% azotu i 0,30-1,20% składników mineralnych. Drewno jest konglomeratem kilku wielkocząsteczkowych związków organicznych. Główne miejsce zajmują wśród nich węglowodany typu wielocukrów (polisacharydów), a więc celuloza i hemicelulozy. Dalsze miejsce zajmują kwasy poliuronowe, mające budowę i charakter polisacharydów, ale własności kwasowe (zawierają grupy karboksylowe - COOH). Należą tu związki pektynowe i gumy drzewne. Ważnym składnikiem drewna jest lignina tj. substancja o charakterze aromatycznym, zawierająca grupy metoksylowe (OCH3), karbonylowe (CO) i wodorotlenowe (OH).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Krzysik F. 1974. Nauka o drewnie. PWRiL, Warszawa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt