Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Skoraczewski Filip

(historia i tradycja leśna), Filip Skoraczewski urodził się 13 IX 1838 r. w Godurowie pod Gostyniem. Do szkół uczęszczał w Lesznie i Trzemesznie, skąd w 1858 r. przeniósł się do słynnego Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu i tutaj uzyskał maturę w kwietniu 1862 r. W okresie szkolnym działał bardzo aktywnie w Towarzystwie Narodowym, organizował młodzież do udziału w manifestacyjnym pogrzebie Tytusa Działyńskiego, właściciela dóbr kórnickich oraz w nabożeństwie za duszę Joachima Lelewela. W listopadzie 1861 r. wprowadził do Towarzystwa Narodowego Jana Działyńskiego, nowego dziedzica Kórnika. Jan Działyński myślał w tym czasie o utworzeniu polskiej wyższej szkoły rolniczo-leśnej w Kórniku. Skoraczewski pod jego wpływem decyduje się na wybór zawodu leśnika, mając perspektywę objęcia stanowiska wykładowcy lub nawet kierownika tej szkoły. Bezpośrednio po maturze otrzymał na wniosek Działyńskiego stypendium Towarzystwa Pomocy Naukowej w wysokości 120 talarów, na praktyczne zapoznanie się z zawodem leśnika. Naukę rozpoczął jako elew leśnictwa w pruskich lasach państwowych w podpoznańskim Ludwikowie. Jesienią 1862 r. policja pruska rozpoczęła śledztwo w sprawie działalności Towarzystwa Narodowego, które doprowadziło do aresztowania Skoraczewskiego i skazania go w marcu 1863 r. na 4 tygodnie więzienia. Skazanie uniemożliwiło mu dalszą praktykę w lasach rządowych. Za wstawiennictwem Jana Działyńskiego podejmuje na krótko pracę w lasach majątku Sułkowskich w Rydzynie, lecz krótko potem zostaje przez niego zaangażowany do pracy w tzw. „Komitecie Działyńskiego”, który organizował i koordynował wszechstronną pomoc z Wielkiego Księstwa Poznańskiego dla trwającego w Królestwie Polskim Powstania Styczniowego. Ujawnił tutaj swoje zdolności organizacyjne m.in. w zaopatrywaniu w broń oddziałów wyruszających do Królestwa Polskiego. Sam stanął na czele sformowanego oddziału powstańczego, który uczestniczył w bitwie z Rosjanami pod Ignacewem. Ciężko ranny uniknął niewoli rosyjskiej i przedostał się szczęśliwie w Poznańskie. Po rewizji dokonanej w Pałacu Działyńskich w Poznaniu policja przechwyciła dokumentację „Komitetu Działyńskiego”. Chcąc uniknąć aresztowania, latem 1864 r. Skoraczewski, jak wcześniej Jan Działyński, wyjechał pod zmienionym nazwiskiem najpierw do Drezna, a następnie do Szwajcarii, gdzie zapisał się wydział leśny politechniki w Zurychu. Tymczasem w grudniu dochodzi do procesu w Berlinie, w którym Jan Działyński i Filip Skoraczewski zostają zaocznie skazani na karę śmierci. Pozbawiony pomocy finansowej Skoraczewski podejmuje się różnych zajęć: guwernerki, korepetycji, pisania płatnych korespondencji do różnych pism, m.in do warszawskiego „Gońca Leśnego i Wiejskiego”, redagowanego przez Aleksandra Połujańskiego. Wykształcenie uzupełniał o dodatkowe studia z zakresu ekonomii politycznej i nauki o administracji państwowej. Dzięki swym zdolnościom i pracowitości znalazł się czołówce studentów na wydziale leśnym, a nawet (mimo że był cudzoziemcem), został obrany najpierw sekretarzem, a potem przewodniczącym Szwajcarskiego Stowarzyszenia Kandydatów Leśnictwa. W końcu lipca 1866 r. kończy chlubnie studia i zdaje z odznaczeniem egzamin dyplomowy. W 1867 r. Filip Skoraczewski pod przybranym nazwiskiem Ignacego Mieloszyka wraca w Poznańskie (swego prawdziwego nazwiska zaczął znowu używać dopiero po rehabilitacji w 1871 roku). Jego protektor Jan Działyński nadal pozostawał na emigracji, skąd powrócił do Kórnika dopiero po amnestii w 1869 r. Po kilku trudnych miesiącach, Skoraczewski znajduje zatrudnienie u Seweryna Mielżyńskiego i obejmuje posadę nadleśniczego w lasach miłosławskich, zastępując na tym stanowisku swego poprzednika, schorowanego już Eugeniusza Ronkę. I tutaj, na Bagatelce w Miłosławiu, pozostanie do końca życia. Lasy miłosławskie pod jego zarządem budziły podziw innych leśników i właścicieli ziemskich. Szczególne uznanie wzbudzała podziw budziła szkółka, w której Skoraczewski hodował około 240 gatunków i odmian drzew i krzewów krajowych i egzotycznych. Zalesiał efektywnie piaszczyste, mało żyzne grunty rolne, a na znacznej powierzchni rozpoczął uprawę wierzby koszykarskiej. Bardzo aktywnie działał na forum Wydziału Leśnego Centralnego Towarzystwa Gospodarczego na Wielkie Księstwo Poznańskie. We wrześniu 1869 roku, na zebraniu Sekcji Południowej Wydziału Leśnego przedstawił obszerny program 6-tygodniowych kursów dla borowych. Na zebraniach Wydziału wygłaszał liczne referaty, z których niektóre ukazywały się później drukiem na łamach „Przeglądu Leśniczego”, redagowanego przez Józefa Rivolego, oraz w „Sylwanie” i „Ziemianinie”. Był także członkiem Wydziału Przyrodniczego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, któremu pod koniec życia ofiarował swoje bogate zbiory paleontologiczne i ornitologiczne. W 1903 roku został zastępcą prezesa Józefa Rivolego w Wydziale Leśnym CTG i wraz z nim uczestniczył w 1907 r., w pierwszym trójzaborowym zjeździe leśników polskich w Krakowie. Jako reprezentant leśników z Wielkopolski, a zarazem członek Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, wygłosił tam obszerny referat na temat sytuacji leśnictwa polskiego w zaborze pruskim. W 1908 roku Filip Skoraczewski został członkiem zarządu powstałego Towarzystwa Leśnego w Wielkim Księstwie Poznańskim, w które przekształcił się Wydział Leśny Centralnego Towarzystwa Gospodarczego. Swoją chlubną działalność zawodową zakończył w lipcu 1909 roku przechodząc na emeryturę, obdarowany godnością pierwszego członka honorowego przez Towarzystwo Leśne w Wielkim Księstwie Poznańskim. Wkrótce po tej uroczystości, 13 lutego 1910 roku, zmarł i został pochowany na cmentarzu miłosławskim.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Władysław Chałupka

Publikacje powiązane tematycznie

Anonim – Filip Skoraczewski. Sylwan, r. XXVIII, 1910, s. 141-144.

Maciej Borczyński – Historia ludzi lasu: Miłosław-Bagatelka, 1848-1988. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, 1988.

Józef Broda – Skoraczewski Filip Wawrzyniec. Polski Słownik Biograficzny, t. XXXVIII, 1997-1998.

Jadwiga Łuczakowa – Filip Skoraczewski powstaniec 1863 r. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, z. 8, 1963, s. 82-112.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt