Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

skrajnia drogowa

(inżynieria leśna, drogownictwo leśne), wolna przestrzeń nad drogą w przekroju poprzecznym przeznaczona do prowadzenia ruchu pojazdów, pieszych i rowerzystów. Parametry skrajni na drogach publicznych określa § 54 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), a dla dróg leśnych pełniących funkcję dojazdów pożarowych §7.2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 w sprawi szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów. (Dz.U. 2006 Nr 58, poz.405 z póź. zm.).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Grzegorz Trzciński

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt