Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

SLA

(informatyka w leśnictwie,oproramowanie i sprzęt), Service Level Agreement (SLA) - poziom usług serwisowych, opartych na parametrach wsparcia serwisowego. Istotniejszym elementem w całym procesie zarządzania serwisem jest uzgodnienie właściwego poziomu jego świadczenia. Wymagania na poziom serwisu IT (SLA) muszą wynikać bezpośrednio z wymagań biznesowych (SLR). Poziom świadczenia usług ma bezpośredni wpływ na koszty, a zatem musi być planowany z duża ostrożnością. Z jednej strony służby IT muszą gwarantować ciągłość wsparcia biznesu i właściwy jego poziom, z drugiej zaś będą poddawane ciągłej presji, aby robić to najtaniej. Ponieważ te dwa warunki często się wykluczające, stąd niezwykle ważne jest dobre zrozumienie przez obie strony potrzeb biznesowych i wspólne uzgodnienie najwłaściwszego poziomu wsparcia. SLA jest zatem wynikiem tych uzgodnień.
SLA jest również podstawą do określenia wewnątrz departamentów informatycznych zasad organizacji wsparcia. Zwykle definiuje się je w wewnętrznym dokumencie (OLA – Operational Level Agrement).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Projekt "LAS". Koncepcja informatyzacji Lasów Państwowych. Antares na zlecenie DGLP. 2004

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt