Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Śląska (V) kraina przyrodniczo-leśna

(siedliskoznawstwo leśne), jedna z ośmiu wyróżnianych w regionalizacji przyrodniczo-leśnej Polski. W "Regionalizacji przyrodniczo-leśnej Polski 2010" jest to obszar o pow. 27202 km2 obejmujący środkowo-południowo-zachodnią część kraju (płd. cz. Ziemi Lubuskiej, Dolny Śląsk, województwo opolskie i zach. część śląskiego); głównie tereny, które były w zasięgu zlodowacenia Odry. W roku 2010 pow. ogólna lasów w krainie wynosiła ok. 7690 km2, a lesistość 28,3%. Tereny w zarządzie Lasów Państwowych stanowiły ok. 95% ogólnej pow. leśnej Polski. Wyróżniono w niej 23 mezoregiony przyrodniczo-leśne.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Zielony R., Kliczkowska A., 2012: Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010, CILP, Warszawa. Przygotował R. Zielony

Publikacje powiązane tematycznie

Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska A., 1990: Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL, Warszawa.
Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Śląska (V) kraina przyrodniczo-leśna

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt