Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

śledziennica

(botanika leśna, rośliny zielne), Chrysosplenium - rodzaj z rodziny Saxifragaceae (skalnicowate) reprezentowany w Polsce przez dwa gatunki drobnych bylin o liściach kolistonerkowatych, na brzegu karbowanowrębych, z łodygą zakończoną wielokwiatowym podbaldachem i 4-krotnych kwiatach bez korony, podpartych złocistożółtymi liśćmi podkwiatostanowymi. Śledziennica skrętolistna (Chrysosplenium alternifolium L.) tworzy luźne darnie, ma liście skrętoległe i łodygę 3-graniastą. Występuje na terenie całego kraju na siedliskach wilgotnych, często przy źródliskach oraz w lasach łęgowych ze związku Alno-Ulmion. Śledziennica naprzeciwlistna (Chrysosplenium. oppositifolium L.) jest rośliną gęstodarniową o ulistnieniu naprzeciwległym i 4-graniastej łodydze. Częsta w Sudetach, na Pogórzu i Przedgórzu Sudeckim, poza tym bardzo rzadka w innych regionach zachodniej Polski. Jest gatunkiem charakterystycznym dla zespołu źródliskowego Chrysosplenietum oppositifolii występującego bardzo często w kompleksie podgórskiego łęgu jesionowego (Carici remotae-Fraxinetum).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Władysław Danielewicz

Zdjęcia

śledziennica skrętnolistna Fot. W. Gil

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt