Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

słowik rdzawy

(zoologia leśna,ptaki), (łac. Luscinia megarhynchos, ang. Nightingale) ptak z rodziny Muscicapidae (muchołówkowate), rzędu Passeriformes (wróblowe). Długość ciała 15-16,5 cm, masa ciała 17-36 g. Niepozornie ubarwiony, bardzo podobny do słowika szarego, odróżnialny właściwie wyłącznie po śpiewie. Brak dymorfizmu płciowego. W Polsce występuje prawie wyłącznie na zachód od linii Wisły, najliczniej na Dolnym Śląsku, gdzie nie występuje słowik szary. Zamieszkuje zakrzaczone brzegi lasów, nadrzeczne zarośla, parki. Mniej niż słowik szary związany ze środowiskami wilgotnymi. Gniazdo zakłada na ziemi. W okresie V-VI składa 4-5 jaj, które wysiaduje wyłącznie samica przez 13 dni. Wyprowadza jeden lęg w roku. Gatunek wędrowny, przeloty IV-V i VIII-IX, zimuje w Afryce. Pożywienie: drobne bezkręgowce, nasiona, także jagody. Liczebność w Polsce szacowana na 100-150 tysięcy par. Gatunek objęty ochroną ścisłą.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Dariusz Graszka - Petrykowski

Publikacje powiązane tematycznie

Aulak W., Rowiński P. 2010. Tablice biologiczne kręgowców. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cramp S. (red.) 1977-1994. The Birds of the Western Palearctic. T. I-IX. Oxford University Press, Oxford
Sikora A. i in. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań
Svensson L. 2012. Ptaki. Przewodnik Collinsa. Multico, Warszawa
Tomiałojć L., Stawarczyk S. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław

Powiązane hasła

słowik szarysłowik rdzawy

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt