Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

słowik szary

(zoologia leśna,ptaki), (łac. Luscinia luscinia, ang. Trush Nightingale) ptak z rodziny Muscicapidae (muchołówkowate), rzędu Passeriformes (wróblowe). Długość ciała 15-17 cm, masa ciała 24-35 g. Niepozornie ubarwiony, bardzo podobny do słowika rdzawego, odróżnialny właściwie wyłącznie po śpiewie. Brak dymorfizmu płciowego. W Polsce rozpowszechniony gatunek lęgowy w niemal całym kraju, za wyjątkiem południowego-zachodu. Zamieszkuje zakrzaczone brzegi podmokłych lasów, nadrzeczne zarośla, czasem parki. Gniazdo zakłada na ziemi. W okresie V-VI składa 4-5 jaj, które wysiaduje wyłącznie samica przez ok. 13 dni. Wyprowadza jeden lęg w roku. Gatunek wędrowny, przeloty IV-V i VIII-IX, zimuje w Afryce. Pożywienie: drobne bezkręgowce, nasiona, także jagody. Liczebność w Polsce szacowana na 200-400 tysięcy par. Gatunek objęty ochroną ścisłą.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Dariusz Graszka - Petrykowski

Publikacje powiązane tematycznie

Aulak W., Rowiński P. 2010. Tablice biologiczne kręgowców. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cramp S. (red.) 1977-1994. The Birds of the Western Palearctic. T. I-IX. Oxford University Press, Oxford
Sikora A. i in. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań
Svensson L. 2012. Ptaki. Przewodnik Collinsa. Multico, Warszawa
Tomiałojć L., Stawarczyk S. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław

Powiązane hasła

słowik szarysłowik rdzawy

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt