Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Smoła drogowa

Stosunkowo miękkie lepiszcze używane do budowy dróg do lat 80 ubiegłego wieku. Obecnie nie stosowana w drogownictwie ze względu na negatywne oddziaływanie na środowisko (głównie węglowodorów aromatycznych). Smołę stosowano jako spoiwo do kruszyw kamiennych uzyskując nawierzchnie smołowo-makadamowe i beton smołowy. Prostszą metodą budowy nawierzchni było smołowanie dróg szutrowych i wyrównywanie wybojów w powszechnie wtedy występujących nawierzchniach brukowych. Nawierzchnie smołowe stosowano w całej Polsce. Były to nawierzchnie stosunkowo tanie ale i nietrwałe. Wymagały odpowiedniej i stałej konserwacji, szczególnie w pierwszych miesięcy po jej wykonaniu. Zanieczyszczenia (mineralne i organiczne) wnikając w szczeliny jezdni powodowały emulgację smoły, a w konsekwencji destrukcję nawierzchni. Na nawierzchniach smołowych w skutek wyparowania lżejszych olei powstawały drobne pęknięcia i wyboje. Z biegiem czasu lepiszcze stawało się kruche i ulegało zwietrzeniu.
Smoły nie można mylić z asfaltem. Asfalt jest produktem przerobu ropy naftowej, natomiast smoła jest produktem przerobu węgla. Asfalt w porównaniu ze smołą jest substancją bezpieczną, a ilość uwalnianych niebezpiecznych węglowodorów jest w porównaniu ze smołą znikoma.
Ostatnio wprowadza sie do prac drogowych smoły stabilizowane domieszką 15-20% asfaltu. Spowalnia się w ten sposób zbyt szybkie twardnienie w czasie budowy i kruszenia się powstałej nawierzchni. Smoły stabilizowane mają mniejszą płynnością a dłużej zachowują plastyczność. Kompozyt ten stosuje się do powierzchniowego utrwalania i do produkcji smołobetonu. W skład smołobetonu wchodzi: piasek, żwir lub inne kruszywo smoła i asfalt.

Publikacje powiązane tematycznie

http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,nowe_technologie_asfaltowe_w_budownictwie_drogowym,172

Kukiełka J. (2013): Nawierzchnie asfaltowe dróg samorządowych. Wydawca: Politechnika Lubelska, monografia s. 207.

Autor: Andrzej Czerniak

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-04-30 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt