Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Sokołowski Jan Bogumił

żył w latach 1899-1982. Wybitny polski ornitolog, popularyzator wiedzy o ptakach, profesor Uniwersytetu Poznańskiego.
W 1925 roku, po ukończeniu studiów biologicznych na Uniwersytecie Poznańskim został delegatem Okręgowego Komitetu Ochrony Przyrody na Wielkopolskę do spraw ochrony ptaków. W 1931 został powołany w skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody. W 1936 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy „Ptaki ziem polskich”. W 1948 roku został kierownikiem Katedry Zoologii i Entomologii na Wydziale Leśnym UP. Po utworzeniu w 1951 roku WSR w Poznaniu był założycielem i pierwszym dziekanem nowo utworzonego Wydziału Zootechnicznego. Od 1955 roku aż do przejścia na emeryturę w 1969 r. był kierownikiem Katedry Zoologii Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Od 1956 roku był członkiem Zarządu Głównego LOP. Profesor Jan Sokołowski czynnie propagował ochronę ptaków, m.in. projektował i wieszał budki lęgowe, a także pisał książki, artykuły i broszury popularyzujące wiedzę przyrodniczą.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Autor: Dr Marek Maciantowicz

Autor: Piotr Adamski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2019-12-27 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt