Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

sorpcja gleby

(Gleboznawstwo leśne), zdolność zatrzymywania i pochłaniania jonów, molekuł, zawiesin, a także drobnoustrojów. Podstawowym mechanizmem zatrzymywania cząstek na powierzchni gleby są ujemne ładunki na powierzchni ziaren glebowych i przyciąganie kationów. Znaczenie sorpcji to przede wszystkim regulacja obiegu składników i ich ochrona przed wymywaniem. Sorpcja zależy od zawartości w niej cząstek koloidalnych, frakcji ilastych oraz próchnicy. Wyróżnia się następoujące rodzaje sorpcji:
sorpcja mechaniczna - to zatrzymywanie cząstek zawiesin przez mniejsze od nich przestwory glebowe;
sorpcja fizyczna - to zdolność do zatrzymywania gazów, par, zawiesin i mikroorganizmów z roztworów glebowych dzięki napięciu powierzchniowemu;
sorpcja wymienna - to wiązaniu przez kompleks sorpcyjny jonów (głównie kationów) z roztworu glebowego z jednoczesnym wydzielaniem do roztworu równoważnych ilości innych jonów;
sorpcja chemiczna - powstawanie w glebie nierozpuszczalnych związków w wyniku reakcji chemicznych; takie strącone sole nie podlegające wymywania i są zatrzymywane w glebie;
sorpcja biologiczna - proces pobierania i zatrzymywania składników chemicznych z roztworu glebowego przez drobnoustroje glebowe i korzenie roślin; po obumarciu organizmy te rozkładają się uwalniając pobrane wcześniej składniki.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Bednarek R, Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2005. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: 344.

Publikacje powiązane tematycznie

Bednarek R, Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2005. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: 344.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt