Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

sortowanie materiału sadzeniowego

(hodowla lasu, szkółkarstwo), ocena jakościowa wyjętego materiału sadzeniowego według ustalonych wymagań, co do wysokości części nadziemnej, średnicy w szyjce korzeniowej i długości systemu korzeniowego, w odniesieniu do gatunku, wieku i sposobu produkcji sadzonki określana na podstawie wymagań minimalnych, które muszą spełniać sadzonki określane wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać leśny materiał rozmnożeniowy. Wymagania te odpowiadają Polskiej Normie PN-R-67025 jako klasa II.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Szkółkarstwo leśne, ozdobne i zadrzewieniowe. Praca zbiorowa pod red. R. Sobczaka. Oficyna Edytorska „Wydawnictwo Świat”. Warszawa 1999

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt