Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

spektrofotometr UV-VIS

(Gleboznawstwo leśne), spektrofotometr UV-VIS (ang. ultraviolet–visible spectroscopy) to urządzenie oparte o spektroskopię świetlną, w którym wykorzystuje się promieniowanie elektromagnetyczne leżące w zakresie światła widzialnego, stara nazwa robocza - kolorymetr. Urządzenie służy do szybkiego i dokładnego pomiaru stężeń roztworów barwnych za pomocą porównania intensywności barwy roztworu badanego z intensywnością barwy wzorca w całym zakresie światła widzialnego oraz w bliskim nadfiolecie (200-800nm). Aparat można wykorzystywać także do pomiarów nefelometrycznych wykorzystujących zjawisko rozpraszania światła przez zawiesinę (pomiar zmętnienia próbki).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Stanisław Brożek na podstawie: Dokumentacja projektowa budowy laboratorium i dokumentacja zakupionego urządzenia

Publikacje powiązane tematycznie

Zrealizowany projekt laboratorium Geochemii Środowiska Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Powiązane hasła

aparatura laboratoryjna

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt