Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

spektrometr ICP OES

(Gleboznawstwo leśne), optyczny spektrometr emisyjny służący do jednoczesnego, dokładnego oznaczania zawartości wielu pierwiastków w zakresie od ilości śladowych do ilości makro w próbkach glebowych, roślinnych po zmineralizowaniu oraz w wodzie, ściekach. Oznaczanie pierwiastków za pomocą spektrofotometru z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP OES) (inductively coupled plasma optical emission spectrometry) polega na pomiarze intensywności promieniowania o określonej długości fali, charakterystycznej dla danego pierwiastka. Źródłem wzbudzenia w ICP jest plazma argonowa, o temp. ok. 10 000oC, w której następuje atomizacja pierwiastka, na skutek czego tworzy się emisja promieniowania. Jest to metoda porównawcza, tzn. w pierwszej kolejności wykreśla się krzywą wzorcową, im większe stężenie pierwiastka, tym większe promieniowanie. Po czym urządzenie odczytuje stężenie pierwiastka w analizowanej próbce z krzywej wzorcowej.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Stanisław Brożek na podstawie: Dokumentacja projektowa budowy laboratorium i dokumentacja zakupionego urządzenia

Publikacje powiązane tematycznie

Zrealizowany projekt laboratorium Geochemii Środowiska Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Powiązane hasła

aparatura laboratoryjna

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt