Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

spodziewany tabelaryczny (tablicowy) przyrost bieżący roczny

(urządzanie lasu), przyrost miąższości drzewostanów nadleśnictwa odniesiony – dla celów prognostycznych – do całego okresu obowiązywania planu urządzenia lasu, wnioskowany na podstawie danych uśrednionych dla poziomu kraju (stąd nazwa przyrost tablicowy). Wyniki obliczeń spodziewanego tabelarycznego przyrostu bieżącego rocznego wykonywane są w opisach taksacyjnych automatycznie, wykorzystując sposób B. Zabielskiego i współczynniki przeliczeniowe „K”, odniesione dla całego drzewostanu (w rozbiciu na poszczególne gatunki) i w przeliczeniu na 1 ha (łącznie bez podziału na gatunki). Do czasu wprowadzenia obowiązku ustalania stref uszkodzeń lasu, wyniki są nieredukowalne z tytułu obniżonego przyrostu w tych strefach.
Wyniki obliczeń spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu tablicowego według gatunków panujących zamieszcza się w tabeli VIII a.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Krzysztof Okła na podstawie Instrukcji Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 43

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

spodziewany tabelaryczny (tablicowy) przyrost bieżący roczny

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt