Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

spoiwo (lepiszcze)

(Gleboznawstwo leśne), substancja cementująca okruchy ziaren skały. Występuje ona pomiędzy ziarnami skały luźnej, wiąże je i tym samym skała luźna staje się zwięzłą. Proces ten w warunkach naturalnych jest bardzo długotrwały. Przykładem jest piaskowiec, który powstał z luźnych ziaren piasku spojonych spoiwem. Występują następujące naturalne spoiwa: wapniste(składnikiem spajającym jest kalcyt), żelaziste (składnikami spajającymi są tlenki i wodorotlenki żelaza, np. limonit, goethyt), krzemionkowe (składnikiem spajającym jest krzemionka), ilaste (składnikiem spajającym są minerały ilaste np. kaolinit), margliste (składnikami spajającymi są kalcyt i minerały ilaste), dolomityczne (składnikiem spajającym jest dolomit), siarczanowe (składnikiem spajającym jest gips), mieszane (składnikami spajającymi są różne wymienione spoiwa). Spoiwa odgrywają ważną rolę w wietrzeniu skał, co ma znaczenie glebotwórcze. Po zwietrzeniu skały spoiwa wchodzą w skład zwietrzeliny wpływając na jakość gleby.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Bolewski A., Parochoniak W.: Petrografia. Wyd. Geol., W-wa 1988.
Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II, Katowice.

Publikacje powiązane tematycznie

Bolewski A., Manecki A.: Mineralogia szczegółowa. Wyd. PAE, W-wa 1993.
Bolewski A., Parochoniak W.: Petrografia. Wyd. Geol., W-wa 1988.
Borkowska M., Smulikowski K.: Minerały skałotwórcze. Wyd. Geol., W-wa 1973.
Maślankiewicz K.: Wstęp do nauki o skałach. Wyd. Geol., Warszawa 1967.
Mizerski W. 2005. Geologia Polski dla geografów. W-wa.
Oleksynowa K., Tokaj J., Jakubiec J. 1993: Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii. Cz. I. Rozpoznawanie minerałów i skał glebotwórczych. Skrypt AR w Krakowie.
Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II, Katowice.
Stupnicka E., 1997. Geologia regionalna Polski. Wyd. Uniw. Warsz. Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt