Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

sposób zagospodarowania lasu

(hodowla lasu, szczegółowa hodowla lasu), Rozróżnia się trzy sposoby zagospodarowania lasu: zrębowy, przerębowo-zrębowy, przerębowy. Obejmuje ogólne zasady użytkowania i odnawiania lasu oraz odpowiednie rozłożenie wspomnianych czynności gospodarczych w czasie i przestrzeni, w sposób zapewniający osiągnięcie zamierzonego celu produkcyjnego. Sposób zagospodarowania kształtuje cały kompleks leśny i nadaje mu cechy przestrzennego zróżnicowania.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Słownik encyklopedyczny leśnictwa, drzewnictwa, ochrony środowiska, łowiectwa oraz dziedzin pokrewnych. Praca zbiorowa pod red. E. Więcko,1996. Wydawnictwo SGGW. Warszawa. Jaworski A., 2011. Hodowla lasu. Tom I. Sposoby zagospodarowania, odnawiania lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów. PWRiL. Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt