Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

sprawny ekosystem leśny

(Ekologia lasu, ekosystem leśny), w sprawnym ekosystemie leśnym odbywa się niezakłócony, płynny przepływ energii i obieg materii (bez przestojów, zatorów, jałowej kumulacji). Cała wyprodukowana materia organiczna ulega szybkiemu rozkładowi (mineralizacji). Wszystkie pierwiastki są dostępne i pobierane przez rośliny w optymalnych ilościach. Synteza materii organicznej przebiega intensywnie, a biomasa biocenozy jest zbliżona do maksymalnej (w danych warunków siedliskowych).
Przyczyną małej sprawności ekosystemu leśnego bywa dość często nadmierne gromadzenie się na dnie lasu nadmiernej ilości detrytusu, zwłaszcza w postaci butwiny. W ten sposób pierwiastki pobierane z gleby przez drzewa nie wracają do obiegu, a gleba staje się coraz bardziej jałowa. Obecność butwiny związana jest z małą różnorodnością i aktywnością edafonu, które wynikają z kolei z niekorzystnych warunków abiotycznych, zwłaszcza niedostatku ciepła oraz niekorzystnych stosunków wodnych (zbyt wilgotno lub zbyt sucho).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Jerzy Modrzyński (z wykorzystaniem różnych źródeł, m. in.: Puchalski T., Prusinkiewicz Z. (1990): Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego. PWRiL, Warszawa)

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Puchalski T., Prusinkiewicz Z. (1990): Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego. PWRiL, Warszawa;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt