Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

środki ochrony indywidualnej

(bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie), wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu. Do środków ochrony indywidualnej nie zalicza się: -     zwykłej odzieży roboczej i mundurów, które nie są specjalnie przeznaczone do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika, -     środków ochrony indywidualnej używanych przez wojsko, Policję i inne służby utrzymania porządku publicznego, -     wyposażenia stosowanego przez służby pierwszej pomocy i ratownicze, -     środków ochrony indywidualnej stosowanych na podstawie przepisów Prawa o ruchu drogowym, -     wyposażenia sportowego, -     środków służących do samoobrony lub do odstraszania, -     przenośnych urządzeń do wykrywania oraz sygnalizowania zagrożeń i naruszania porządku publicznego.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt