Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

środowisko

(Ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), Wszystkie czynniki biotyczne i abiotyczne wpływające na procesy życiowe organizmu w każdym okresie jego cyklu. Czynnikami biotycznymi (ożywionymi) są inne organizmy żywe, które bezpośrednio lub pośrednio oddziałują na dany organizm. Czynniki abiotyczne (nieożywione) to: powietrze, woda, gleba, światło, temperatura, minerały i inne związki chemiczne będące w jego otoczeniu. Obydwa te rodzaje czynników wzajemnie się przenikają i oddziałują na siebie, kształtując specyficzne warunki, do których organizm musi się przystosować.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt