Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

środowisko

(Ochrona przyrody), środowisko – w rozumieniu ustawy – Prawo ochrony środowiska to: ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami;

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Prawo Ochrony Środowiska (art. 3 pkt. 39)

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt