Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Stały Komitet ds. Leśnictwa

Komitet utworzony w 1989 r. w celu zapewniania ściślejszej i bardziej stałej współpracy w sektorze leśnictwa między państwami członkowskimi a Komisją Europejską oraz wspierania środków dotyczących leśnictwa, zainicjowanych w ramach wspólnotowej polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich. Komitet pełni funkcję doradczą, a także zarządzającą w odniesieniu do konkretnych działań w zakresie leśnictwa.
W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele państw członkowskich, nominowani przez rządy tych państw i je reprezentujący. Komitetowi przewodniczy przedstawiciel Komisji Europejskiej. Komitet działa w strukturze Dyrekcji Generalnej Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (AGRI - DG Agriculture and Rural Development).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Decyzja Rady z dnia 29 maja 1989 r. ustanawiająca Stały Komitet ds. Leśnictwa, Dziennik Urzędowy L 165 , 15/06/1989 P. 0014 - 0015

Autor: Adam Kaliszewski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-10-30 przez Administratora Encyklopedii Leśnej
Hasło ostatnio zmienione 2020-10-30 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt