Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

stan zachowania gatunku wędrownego

(Ochrona przyrody), oznacza sumę wpływów oddziałujących na gatunek wędrowny, które w perspektywie mogą wpłynąć na rozprzestrzenienie i liczebność gatunku wędrownego; Stan zachowania uznaje się za korzystny, gdy:
1 dane o dynamice populacji wskazują, że perspektywicznie gatunek wędrowny pozostaje żywotnym elementem ekosystemu;
2 areał gatunku wędrownego nie jest ograniczany ani zmniejszany, ani też nie będzie się zmniejszać w dłuższym okresie;
3 istnieje obecnie i w przewidywalnej przyszłości będzie istnieć środowisko wystarczające do trwałego zachowania populacji gatunku wędrownego;
4 rozprzestrzenienie i liczebność gatunku wędrownego osiąga swój historyczny zasięg i poziom w zakresie odpowiadającym istniejącym ekosystemom i zgodnym z racjonalnym gospodarowaniem dziką przyrodą;
Stan zachowania uznaje się za niekorzystny, jeżeli jeden z warunków wymienionych w punktach 1-4 nie jest spełniony;

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Marek Maciantowicz

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt