Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

stan zdrowotny drzewa

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), stan zdrowotny drzewa związany jest z występowaniem na pniu lub konarach ubytków powierzchniowych lub wgłębnych oraz ze stopniem rozkładu drewna przez grzyby. Standardowo ocena stanu zdrowotnego drzewa jest często utożsamiana z kompleksową oceną jego możliwości rozwojowych – fazy rozwoju i dynamiki wzrostu (żywotności), zagrożeń biotycznych i abiotycznych oraz statyki. Połączenie analiz ubytków występujących w drewnie i żywotności jest błędne, bowiem są to odmienne charakterystyki drzewa – przykładowo drzewa z rozległymi nieraz ubytkami wgłębnymi, ale rozwijającymi się w strefie twardzieli, zachowują pełnię żywotności, mogą natomiast mieć wyraźnie obniżoną statykę. Ocena stanu zdrowotnego drzewa jest wstępem do szczegółowych badań statyki drzewa i z tego powodu powinna być stałym składnikiem operatów stanu zachowania zieleni zorganizowanej.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Szewczyk G. 2012. Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew. Wydawnictwo UR w Krakowie.

Publikacje powiązane tematycznie

Szewczyk G. 2004. Ocena żywotności, stanu zdrowotnego i przyrostów drzew po cięciach technicznych. Ekspertyza dendrologiczna. Maszynopis. KULiD UR, Kraków.
Szewczyk G. 2007. Stan zachowania zadrzewienia. Inwentaryzacja zieleni, wycena, wskazówki pielęgnacyjne. Maszynopis. KULiD UR, Kraków.

Zdjęcia

stan zdrowotny drzewa

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt