Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Standard 23

(geomatyka), pierwsze w Lasach Państwowych unormowanie definiujące warunki, jakim powinny odpowiadać mapy numeryczne wykonywane dla nadleśnictw, wprowadzone Zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 maja 1998 r. w sprawie wstępnych założeń technicznych dla wykonawców leśnej mapy numerycznej oraz jej ewidencjonowania. Założenia te – jak napisano w zarządzeniu – mają charakter wytycznych określających kryteria, którym powinna podlegać leśna mapa numeryczna tworzona dla nadleśnictw w okresie przed zdefiniowaniem jej standardu i powinny one pozwolić na łatwiejsze dostosowanie map zbudowanych z wykorzystaniem niniejszych założeń do wymogów opracowywanego standardu leśnej mapy numerycznej.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

„Słownik geomatyczny” zawarty w publikacji „Geomatyka w Lasach Państwowych – Część II. Poradnik praktyczny”, CILP, Warszawa 2013 r.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt