Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

stanowisko postojowe dla samochodów

(turystyka), powierzchnia w obrębie np. miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, służąca postawieniu jednego pojazdu silnikowego np. osobowego, autokaru itd. Stanowisko postojowe dla samochodów osobowych parkujących prostopadle do osi jezdni powinno mieć co najmniej szerokość 2,3 m i długość 5 m, przy czym dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne szerokość stanowiska powinna wynosić co najmniej 3,6 m i długość 5 m. Stanowisko postojowe w przypadku usytuowania go równolegle do osi jezdni powinno mieć długość co najmniej 6 m i szerokość co najmniej 3,6 m, z możliwością jej ograniczenia do 2,3 m w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego..  Stanowisko postojowe dla autokarów ustawione prostopadle do osi jedno powinno mieć szerokość 4 m i długość 10 m, a przy parkowaniu równoległym odpowiednio 3m  i 19 m.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Wioletta Kacprzyk z wykorzystaniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tekst pierwotny: Dz.U.2002.75.690

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt