Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

stawki opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew obowiązujące w roku 2014

(Arborystyka, prawne podstawy wycinki drzew), Wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Środowiska na podstawie art. 85 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, stawki za 1 cm obwodu pnia dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew oraz współczynniki różnicujące stawki w zależności od wielkości obwodu pnia są wykorzystywane do naliczania ustawowych opłat za usuwane drzewa i krzewy zgodnie z Art. 84 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Stawki, podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej. W roku 2014 obowiązują stawki opublikowane w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z 24 października 2013 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2014. W załączonej tabeli przedstawiono stawki obowiązujące w roku 2014.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.627 z późniejszymi zmianami) - Art. 85 ust. 4, Art. 84 ust. 1
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew. (Dz. U. Nr 228 poz. 2306),
Obwieszczenie Ministra Środowiska z 24 października 2013 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2014. (Monitor Polski z 31 października 2013 poz. 835)

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

stawki opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew obowiązujące w roku 2014

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt