Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

stenobionty

(Ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), [gr. stenós = wąski, ciasny + bíos = życie], gatunki o wąskim zakresie tolerancji w stosunku do czynników środowiskowych. Występują w ściśle określonych warunkach niewielkiego wahania wartości tych czynników. Są organizmami wyspecjalizowanymi. Wyróżniamy organizmy: stenotermiczne – o wąskim zakresie zmian temperatury; stenohydryczne – wrażliwe na zmianę ilości wody w podłożu; stenohaliczne – o wąskiej tolerancji zmian zasolenia środowiska; stenofagiczne – żywiące się tylko jednym lub kilkoma spokrewnionymi gatunkami. Jeśli stenobionty wykazują aktywność wgórnej granicy zmienności czynników środowiskowych i ich wymagania są wąskie, ale względnie wysokie co do wartości nasilenia czynnika, to określa się je mianem polibiontów. Jeżeli natomiast strefa tolerancji stenobiontów przypada na niskie, ale wąskie wartości działania czynnika, to mówi się o oligobiontach. Gatunki stenotopowe, które tolerują pośrednie wartości danego czynnika, to mezobionty.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt