Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

stopień plastyczności

(inżynieria leśna, gruntoznawstwo), (IL) wskaźnikiem, który nie tylko określa, jaką konsystencję ma badany grunt, lecz także odzwierciedla właściwości gruntu w stanie in situ, jest stopień plastyczności. Stopniem plastyczności IL nazywamy stosunek różnicy wilgotności naturalnej  danego gruntu i granicy plastyczności do różnicy granicy płynności i granicy plastyczności. IL = (wn - wp)/(wL -wp)
ŹRÓDŁO (AUTOR)
A. Szymański. 2007. Mechanika gruntów. Wydawnictwo SGGW Warszawa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt