Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

stopień urodzaju

(uboczne użytkowanie lasu), Urodzaj owoców oszacowany dla określonej bazy gatunku owocodajnego według 5-stopniowej skali: 1- urodzaj bardzo słaby, 2 - słaby, 3 - średni, 4 - dobry i 5 - bardzo dobry. Podane kryteria oceny urodzaju zostały opracowane dla borówki czernicy, stanowią one podstawę określenia zasobności teoretycznej jagodzisk.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Głowacki S. 1995. Wybrane materiały do ćwiczeń z ubocznego użytkowania lasu. Wyd. SGGW, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Barszcz A. 2014. Surowce leśne. Materiały do wykładów. ZULiD, UR Kraków. Głowacki S. 1986. Charakterystyka przyrodnicza i gospodarcza jagodzisk borówki czernicy (Vaccinium myrtillus L.) w Bieszczadach. Wyd. SGGW, Warszawa. Grochowski W. 1990.Uboczna produkcja leśna. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt