Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi

(Gleboznawstwo leśne), Stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi to wyrażenie w procentach udziału kationów zasadowych (Ca2+, Mg2+, K+, Na+,NH4+) w → pojemności sorpcyjnej kationowej gleby. Stopień ten wyliczany jest ze wzoru
V (%)= S/T*100,
gdzie: V - stopień wysycenia, S- suma zasadowych kationów wymiennych, T- pojemność sorpcyjna.
Wysycenie V waha się od blisko 0% w skrajnie ubogich i kwaśnych glebach wytworzonych z piasków do około 100% w bardzo żyznych, węglanowych i próchnicznych glebach wytworzonych z glin. W profilu glebowym V zwykle rośnie wraz z głębokością, wraz z poprawą odczynu i przyrostem frakcji drobnych i jest czuły na → ługowanie gleby. Wartość ta jest często używana jako wskaźnik w charakterystyce gleby, a także do diagnozowania podtypów (→ Gleby brunatne). Zmienność tej cechy w glebach Polski prezentuje → Atlas gleb leśnych Polski.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Bednarek R, Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2005. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: 344.

Publikacje powiązane tematycznie

Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.
Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Instytut Ochrony Środowiska. Warszawa.
Bednarek R, Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2005. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: 344.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt