Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

stosowanie preparatów chemicznych - kryteria i ochrona człowieka

(ergonomia w leśnictwie), każdy preparat chemiczny może być zastosowany, jeżeli : 1.posiada pełny opis właściwości, 2.posiada opis szkodliwego działania, 3.posiada wskazania co do środków ochrony człowieka, 4.posiada opis antidotum w przypadku zatrucia człowieka. W zależności od intensywności szkodliwego działania czynnika chemicznego przy pracy stosuje się różne sposoby ochrony człowieka. Do zasadniczych metod zaliczyć należy odizolowanie substancji chemicznej od człowieka (hermetyzacja i izolacja urządzeń). Jeżeli jest to niemożliwe należy stosować środki ochrony osobistej (np. specjalne ubiory, rękawice, półmaski, itp.).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Rozporządzenie MRiGŻ w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczanie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania (Dz.U z 12.03.1996 r, nr 48, poz.212).

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt