Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Stowarzyszenie Ochrony Sów (SOS)

(Ochrona przyrody), polska organizacja pozarządowa, działająca od 2007 roku. Celem Stowarzyszenia jest ochrona zwierząt, ich siedlisk oraz dziedzictwa przyrodniczego, w tym inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie działań na rzecz ochrony ptaków ze szczególnym uwzględnieniem sów. Od roku 2010 Stowarzyszenie realizuje program Monitoringu Lęgowych Sów Leśnych (MLSL) w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Zakres badań obejmuje 4 gatunki sów leśnych z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej: puchacza, puszczyka uralskiego, włochatkę i sóweczkę.
Ciekawą inicjatywą Stowarzyszenia jest internetowy Atlas Sów Polski (http://www.atlas.sowy.sos.pl)

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Marek Maciantowicz

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt