Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

strefy uszkodzenia lasu

(urządzanie lasu), w instrukcji urządzania lasu z 2012 roku, a tym samym w programie TAKSATOR, zachowano w dalszym ciągu możliwość wprowadzenia stref uszkodzenia lasu (w przewidywanej czterostopniowej skali: 0 – bez uszkodzeń, 1 – uszkodzeń słabych, 2 – uszkodzeń średnich, 3 – uszkodzeń silnych). Jednak do czasu wprowadzenia obowiązku wyróżniania tych stref na podstawie odpowiedniej metodyki nie zamieszcza się w planie urządzenia lasu informacji o zasięgu stref uszkodzeń lasu . Nie stosuje się również redukcji spodziewanego przyrostu bieżącego w poszczególnych strefach. W związku z tym w planie urządzenia lasu nie zamieszcza się tabeli VII „Powierzchniowa oraz miąższościowa tabela klas wieku według stref uszkodzenia lasu i gatunków panujących” oraz tabeli VIIIb „Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości wg gatunków panujących i stref uszkodzenia – przyrost zredukowany”, a w tabeli VIIIa nie wyszczególnia się stref uszkodzenia. Wzory wymienionych tabel pozostają jednak bez zmian, podobnie jak odpowiednie możliwości przeliczeń i agregacji tabel w programie TAKSATOR, co umożliwi szybkie ich zastosowanie po wprowadzeniu obowiązku ustalania stref uszkodzenia lasu.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 25 ust. 13; § 43 ust. 3

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt