Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

stres biologiczny, stres środowiskowy

(Ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), [ang. stress = nacisk, napór, gr. bíos = życie + lógos = nauka], reakcja organizmu na niekorzystne bodźce środowiskowe – czynniki stresogenne (stresory). Wywołuje go każda zmiana warunków środowiskowych. Powstaje zarówno wtedy, gdy istnieje nadmiar, jak i niedobór czynników warunkujących wzrost i rozwój organizmów. Może mieć podłoże biotyczne, wynikające z działalności innych organizmów, i abiotyczne, związane ze zmianą fizycznych czynników środowiska. Wrażliwość organizmów na stres biologiczny jest różna. Zależy od wieku, właściwości biologicznych danego gatunku oraz od czasu, rodzaju i nasilenia czynnika stresogennego. Odpowiedzią organizmu na stres są liczne zmiany fizjologiczne i biochemiczne wzmacniające jego odporność i łagodzące skutki działania stresorów. Odporność organizmu może przejawiać się unikaniem stresu lub jego tolerancją. Pierwsza strategia polega na wykształceniu mechanizmów mogących redukować lub eliminować działania stresu przez możliwość tolerancji, asymilowania i buforowania stresora. Natomiast tolerancja stresu polega na syntezie tzw. białek stresowych, które regulują przemiany w organizmie mających na celu przystosowanie go do zmienionych warunków środowiska. Stres biologiczny działa niekorzystnie na organizm, osłabia go, a w skrajnym nasileniu prowadzi do jego śmierci.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt