Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

stresor

(Ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), czynnik stresowy [ang. stress = nacisk, napór], każda niekorzystna dla organizmów zmiana warunków środowiskowych wywołująca stres biologiczny. Stresorami mogą być czynniki biotyczne i abiotyczne; biotyczne – to działalność patogenów, fitofagów, zranienia, konkurencja wewnątrz- i międzygatunkowa; abiotyczne – to np. ekstremalne temperatury, deficyt i nadmiar wody, promieniowanie jonizujące, UV, niedobór składników pokarmowych, zbyt wysokie ciśnienie oraz czynniki chemiczne, takie jak zasolenie, zakwaszenie, obecność metali ciężkich, herbicydy i toksyny.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt