Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

struktura biocenoz

(Ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), różnorodność gatunkowa biocenozy zależy od liczby gatunków tworzących ją (czyli od bogactwa gatunkowego), a także od tego, jak zróżnicowane są liczebności populacji poszczególnych gatunków. Obie te cechy brane są pod uwagę w ocenie różnorodności gatunkowej biocenoz. Innym rodzajem analizy różnorodności gatunkowej jest badanie zależności między względną liczebnością poszczególnych gatunków a ich pozycją w strukturze dominacji. Różnorodność gatunkową można odnosić do trzech różnych skal przestrzennych: lokalnej, regionalnej i geograficznej (np. skali kontynentu). Mówimy wówczas o różnorodności alfa (α), beta (β) i gamma (γ).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Publikacje powiązane tematycznie

Falińska K. (2004): Ekologia roślin. PWN, Warszawa.
Faliński J.B. (2001): Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych. PWN. Warszawa.
Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt