Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

struktura ekosystemu leśnego

(Ekologia lasu, ekosystem leśny), aby przedstawić rzeczywistą strukturę ekosystemu leśnego należałoby dokładnie opisać tworzące go czynniki ożywione i nieożywione, występujące w określonej przestrzeni i czasie, ponieważ struktura ta cały czas się zmienia. Opisując czynniki ożywione należałoby między innymi przedstawić: listę wszystkich gatunków, liczebność osobników reprezentujących poszczególne gatunki, biomasę osobników reprezentujących te gatunki, rozmieszczenie tych osobników i ich biomasy w przestrzeni ekosystemu, dynamikę tych wszystkich elementów (migracje, cykle, trendy …). Opisując czynniki nieożywione należałoby między innymi przedstawić: rozkład promieniowania świetlnego, parametry ciepła i temperatury, stosunki wodne i skład chemiczny powietrza oraz zawartość poszczególnych pierwiastków, zawartość materii organicznej i stopień jej rozkładu, kwasowość, porowatość, aerację i skład chemiczny powietrza, rozkład temperatury i stosunki wodne w glebie. Wszystko te czynniki klimatyczne i glebowe należałoby przedstawić nie tylko dla całej przestrzeni zajmowanej przez ekosystem leśny, ale także jak zmieniają się one w czasie (cykle dobowe, sezonowe, zmiany kierunkowe …). Zatem aby dokładnie przedstawić strukturę określonego ekosystemu leśnego, trzeba by cały czas monitorować wszystkie jego składowe w całej jego przestrzeni. Ze względów technicznych jest to oczywiście niemożliwe. A nawet gdyby było, nie bylibyśmy w stanie jednocześnie odebrać tak ogromnej ilości informacji. Dlatego zmuszeni jesteśmy analizować elementy struktury ekosystemu leśnego jedynie wybiórczo i przedstawiać tę strukturę oraz funkcjonowanie ekosystemów leśnych na uproszczonych modelach.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Jerzy Modrzyński

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt