Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

struktura systemu krasowego

(inżynieria leśna, hydrologia), struktura systemu krasowego jest określona organizacją dróg przepływu wód wewnątrz zbiornika wodonośnego, wynikającą z procesów krasowych i ich ewolucją w czasie. Typy struktur krasowych są zróżnicowane, co wynika ze zmiennych początkowych warunków przepływu i procesów chemicznych. W klasycznym, płytkim systemie krasowym istnieją uprzywilejowane drogi przepływu wód z powierzchni do strefy freatycznej. W klasycznym krasie rozróżniamy dwa rodzaje systemów krasowych: pojedynczy, w którym zbiornik jest zasilany wyłącznie przez bezpośrednią infiltrację wód opadowych, oraz system podwójny, w którym zasilanie ma miejsce również przez strumienie powierzchniowe wpływające do systemu wodonośnego przez ponory. W przypadku głębokiego systemu krasowego (paleokras) zasilanie zbiornika zazwyczaj nie jest powiązane bezpośrednio z powierzchnią. Są jednak przypadki istnienia więzi hydraulicznej między wodami wspomnianych dwóch systemów krasowych.

ang. karstic system structure

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Słownik hydrogeologiczny. Praca zbiorowa pod red. J. Dowgiałło, A. Kleczkowski, A. Macioszczyk, A. Rożkowski. PIG, Warszawa, 2002

Publikacje powiązane tematycznie

Motyka J., Pulido-Bosch A., Pulina M., 1993 – Wybrane problemy hydrologii i hydrogeologii krasowej w skałach węglanowych. Kras i Speleol. UŚl. 7, 16: 7–22.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt