Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

struktura wiekowa populacji

(Ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), struktura wiekowa populacji jest wyrażana przez względną liczbę osobników należących do poszczególnych klas wieku. Strukturę wiekową populacji przedstawia się zazwyczaj w postaci piramidy wieku. Struktura wiekowa populacji, która nie znajduje się w stadium gwałtownego wzrostu lub zaniku, jest ustabilizowana. W populacji wzrastającej charakterystyczny jest znaczny udział osobników należących do młodych klas wieku, w populacji zaś zanikającej dominują liczebnie osobniki stare.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Publikacje powiązane tematycznie

Falińska K. (2004): Ekologia roślin. PWN, Warszawa.
Faliński J.B. (2001): Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych. PWN. Warszawa.
Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY



Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt