Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

strumieniówka

(zoologia leśna,ptaki), (łac. Locustella fluviatilis, ang. River Warbler) ptak z rodziny Locustellidae (świerszczaki), rzędu Passeriformes (wróblowe). Długość ciała 14,5-16 cm, masa ciała 15-26 g. Ubarwienie wierzchu szarobrunatne, spodu białawe z szarobeżowymi bokami. Na piersi rozmyte plamkowanie układające się w linie. Pokrywy podogonowe z szerokimi, białawymi końcami. Brak dymorfizmu płciowego. W Polsce umiarkowanie rozpowszechniony gatunek lęgowy. Zamieszkuje zakrzewione podmokłe łąki, skraje podmokłych lasów (preferuje strefę ekotonu olsu porzeczkowego). Gniazdo zakłada na ziemi. W okresie VI składa 5-6 jaj, które wysiaduje wyłącznie samica przez 14-15 dni. Wyprowadza jeden lęg w roku. Gatunek wędrowny, przeloty V i VIII-IX, zimuje w południowej Afryce. Owadożerna. Liczebność w Polsce szacowana na 50-80 tysięcy par. Gatunek objęty ochroną ścisłą.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Dariusz Graszka - Petrykowski

Publikacje powiązane tematycznie

Aulak W., Rowiński P. 2010. Tablice biologiczne kręgowców. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cramp S. (red.) 1977-1994. The Birds of the Western Palearctic. T. I-IX. Oxford University Press, Oxford
Sikora A. i in. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań
Svensson L. 2012. Ptaki. Przewodnik Collinsa. Multico, Warszawa
Tomiałojć L., Stawarczyk S. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt