Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

studnia chłonna

(inżynieria leśna, hydrologia), studnia, do której woda jest wlewana lub zatłaczana bądź dla sztucznego wzbogacania zasobów warstwy wodonośnej, bądź dla przejęcia wód z odwodnień, których nie ma dokąd odprowadzić, bądź dla magazynowania wód zużytych, np. schłodzonych po wykorzystaniu ciepła wód termalnych. Studnie chłonne dzielimy na studnie infiltracyjne, gdy zasilana jest strefa aeracji (filtr zabudowany w strefie aeracji), i studnie iniekcyjne, gdy filtr zabudowany jest w strefie saturacji.

ang. absorbing well, infiltration w., inverted w., recharge w.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Słownik hydrogeologiczny. Praca zbiorowa pod red. J. Dowgiałło, A. Kleczkowski, A. Macioszczyk, A. Rożkowski. PIG, Warszawa, 2002

Publikacje powiązane tematycznie

Burszta-Adamiak E., Ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych w czasie eksploatacji systemów do infiltracji wód opadowych, „Forum Eksploatatora” nr 3/2008.
Edel R., Odwodnienie dróg, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008.
Gudelis-Taraszkiewicz K., Suligowski Z., Warunki budowy urządzeń do alternatywnego zagospodarowania wód opadowych, „Przegląd Komunalny” nr 4/2010.
Słyś D., Retencja i infiltracja wód deszczowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008.
 

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt